درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

درد دل

احمد
آیا قوانین مربوط به انتخابات شورا نیاز به بازنگری دارند؟ مطرح شدن چند باره استیضاح شهردار ایلام توسط شورای شهر آن هم در فاصله زمانی کمتر از ۸ ماه که از انتخاب شهردار جدید می گذرد بهانه ای شد که برخی از مهمترین پرسشهایی که در خصوص عملکرد کلی شورا در طول دوران حیات این نهاد در میان افکار عمومی ایجاد شده را در این نوشتار کوتاه با مخاطبان در میان گذارم : ۱- نخست این پرسش مطرح می شود که پیگیری منافع عمومی شهروندان یا درخواست های شخصی، کدامیک دلیل اصلی استیضاح است ؟ ۲- سئوال دوم که اندکی ریشه ای تر به مساله می نگرد به دنبال یافتن جواب این پرسش است که آیا شیوه‌‌‌‌‌‌ی کنونی گزینش نمایندگان شورا ( انتخاب از میان کاندیداهای منفرد و یا ائتلافهای چند نفره با پایگاه رأی طایفه ای) تولید کننده بخش عمده مشکلات نیست؟ ۳- حال که بیش از یک دهه و نیم از عمر شورا می گذرد و بسیاری از ایرادات آن در عمل مشخص شده است آیا قوانین موجود برای انتخاب اعضاء شورا نیاز به بازنگری و تجدید نظر دارند یا خیر ؟ ۴- در پرسشی مرتبط با سئوال فوق آیا هر کسی می تواند کاندیدای شورای شهر شود و نیازی به داشتن حداقل هایی نظیر سابقه کار اجرائی برای کاندیداها وجود ندارد؟ ۵- صرف برخورداری از عنوان نمایندگی مردم، اعضاء شورا را مالک الرقاب شهردار و مدیران شهری نموده و آنها را از رعایت الزامات مدیریتی و قانونی بی نیاز می سازد؟ ۶- شورا به چه میزان در رسیدن به اهداف و مقاصدی که برای آن پیش بینی شده موفق بوده و همچنین آیا شورا از مسیر خود منحرف نشده است؟ ۷- مهمترین اقداماتی که تا به امروز از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا در جهت توسعه شهری از ابعاد عمرانی، فرهنگی و اجتماعی به عمل آمده که در صورت فقدان شورا انجام نمی شدند کدامند؟ ۸- به رغم وجود گمانه زنی ها و شایعات متعدد در خصوص عملکرد اعضای شورا در چهار دوره ای که از عمر آن می گذرد و شایعاتی درخصوص ثروتهای افسانه ای که برخی اعضاء از قبل شورا به دست آورده اند آیا تا کنون بررسی دقیقی از سوی نهادهای نظارتی صورت گرفته و اگر این بررسی انجام شده به چه دلیل در جهت تنویر افکار عمومی اطلاع رسانی شفاف صورت نمی گیرد؟ ۹- در ادوار چهارگانه شاهد کشمکش های فرسایشی میان اعضاء شورا و شهرداران بوده ایم و تا کنون به صورت کاملاً شفاف معلوم نشده که چرا اعضاء شورا پس از مدت کوتاهی با منتخب خود به مشکل بر می خورند؟ ۱۰- چرا پس از روی کار آمدن شوراها عمر مدیریت شهری کوتاه تر شده است؟ ۱۱- چرا اغلب اعضاء شورا برای بار دوم از سوی رأی دهندگان برگزیده نمی شوند؟ ۱۲- آیا تا کنون از سوی دستگاهای ذیربط مطالعه یا نظر سنجی ای پیرامون بررسی نوع نگاه و میزان رضایت شهروندان از عملکرد چهار دوره شورای اسلامی شهر و روستا به عمل آمده است؟ ۱۳- آیا شورای کنونی از نظر کیفیت و میزان تجربه و تخصص اعضاء آن نسبت به دور ه های سه گانه پیشین رشد داشته یا در مسیر نزول بوده است؟ ۱۴- با عنایت به اهمیت مصوبات شورای اسلامی شهر در اداره شهر ، شهروندان و رسانه ها چگونه می تواانند در جریان این مصوبات قرار گیرند؟ ۱۵- چند درصد این مصوبات تا کنون از سوی فرمانداران مورد تأیید قرار نگرفته است؟ و در پایان نیز این سئوال اساسی وجود دارد که چه کسی مسئول پاسخگوئی به این پرسشها است دولت،مجلس و یا ...
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 19ماه و 11روز