درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

بی توجهی به منابع آب

رحمتی
با سلام باعنایت به اخطارهای مکرر وزارت محترم نیرو در خصوص بحران آب در کشور و همچنین ف تذکرات متعدد مبنی بر برداشت بی رویه آب از سفره های زیر زمینی ف متاسفانه مواردی مشاهده می گردد که تناقض در عمل و گفتار مسئولین را مشخص می نماید . منبع آ چغا سبز ایلام که حداقل ۱۰۰هزار لیتر ظرفیت دارد و به ظاهر نیز آب آن از محل چاه های محدوده شهر ایلام تامین می گردد همواره سرریز داشته و روزانه دهها هزار لیتر آب از آن بیهوده بر پهنای آسفالت خیابان جاری است و اسراف می شود که این قضیه در ایام پایانی روز و شبها شدت بیشتری دارد. آیا مسئولین محترم تا حالا چشمشان به آن نیفتاده است ؟ هرچند که احتمال دارد این آب قابل شرب نیست . اما آیا تلف کردن منابع زیرزمینی نیست ؟ لطفاَ از طریق سایت اطلاع رسانی تا حداقل مسئولین محترم گفتارشان را با رفتارشان هماهنگ سازند.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -15روز