درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

" سه اعجاز تلخ "

علی محمد محمدی
با سلام سه نوسروده ی خود را که برای کودکان مظلوم جهان سروده ام به سایت وزین ایلام امروز و مخاطبان نازنینشان تقدیم می کنم : " سه اعجاز تلخ " ( ۱ ) عصای موسی در آسمان می چرخد و بر زمین می خورد یهود نازل می شود و خانه ها به هوا می روند نیلِ جان کودکان در غزه می خشکد و بنی اسرائیل از کرانه های باختری آن بسلامت می گذرند ! ( ۲ ) ابو جهل بر انگیخته می شود باد به پرچم های سیاه می خورد و آتشکده ی فارس در گلوی کودکان ایزدی شنگال گُر می گیرد این بار پسران و دختران باهم زنده به گور می شوند تا حکم به تساوی زن و مرد دهد! طاق کسرای وجدان هیچکس اما، ترک بر نمی دارد! ( ۳ ) فغان از هواپیمای طبس بر می خیزد و سرش را از این همه درد بر زمین می کوبد کسی دلواپس این شق القمر نیست!! کودکان ایرانی اما جانشان را با بچه های غزه و شنگال و سنجر قسمت می کنند! علی محمد محمدی - مرداد ۹۳
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -15روز