درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

شغل پردرآمد سارقین مسلح با حمایت بخش دولتی

شهروند سیروانی
در جریان سرقت مسلحانه سارقین سابقه دار از ایستگاه پمپاژ آب کارزان در سال ۱۳۹۲ حین اقدام به سرقت سارقین شب هنگام نگهبان ایستگاه جهت دفاع از اموال بیت المال به مقابله با آنها میپردازد در این بین یکی از سارقین با گلوله تفنگ ساچمه زن زخمی میگردد. دادگاه سیروان بدون در نظر گرفتن حق دفاع مشروع نگهبان اصابت گلوله به سارق را به نگهبان نسبت داده و ایشان را مجرم و متجاوز و حمله کننده تشخیص فرموده است و نگهبان ایستگاه پمپاژ آب را به پرداخت تقریبی ۳۰ میلیون تومان دیه محکوم میکند. در مقابل سارق مذکور را به کمتر از دوسال زندان محکوم میکند. لذا با تقسیم ۳۰میلیون تومان بر ۲۲ ماه زندان درآمد ماهیانه یک میلیون سیصد و شصت هزار تومانی سارق محترم از جانب قاضی عزیز تضمین میگردد. قرار است نگهبان ایستگاه حقوق ماهیانه پانصد هزار تومانی!! خود را تا حدود ۶سال به جیب سارق گرانقدر واریز نماید تا حکم عادلانه قاضی دادگاه سیروان در کمال آرامش روحی و روانی و وجدانی قاضی عزیز اجرا شده باشد!. این شرح طنزآلود را به نشانه اعتراض به حکم صادره از دادگاه انقلاب سیروان مورخه ۲۵/۵/۹۳ در مورد این پرونده نوشتم و امیدوارم داد این بنده خدا (نگهبان ایستگاه) از طریق سایت ایلام امروز به گوش نماینده ولی فقیه و امام جمعه و مقامات امنیتی و قضایی استان برسد تا با پیگیری موضوع و لغو حکم قاضی مذکور پشتیبانی خود از نگهبانی را اعلام نمایند که نام نیک و حسن اخلاق و رفتار او و خدمت به مردم زبانزد اهالی منطقه است.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -15روز