درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

بیدارباش مسوولین آموزش و پرورش ایلام

آگفتنی است که آموزش و پرورش کار اصلی تعلیم و تربیت را درکشور عهده دار است و بیشتر با معنویات سرو کار دارد تا مادیات .و نیز شنیده اید که دغده مسوولین ارشد کشوری توجه به وضع معیشتی فرهنگیان است اما بهتر است مسوولین آموزش و پرورش استان ایلام مخصوصا" یکی از شهرستانهای حوزه ی شمالی به این موضوع بیندیشد که یکی از مسوولین رفاه معلم زد و بندهایی انجام داده است :۱-در تمام مسابقات ورزشی فرهنگی و هنری و... در این شهرستان ،همسر مسوول رفاه معلم شهرستان که از فرهنگیان است همیشه مقام اول را کسب می کند و بنر های آنچنانی از طرف آموزش و پرورش برایش نصب میگردد آیا بیش از ۱۵۰۰فرهنگی دیگرشرکت نکرده اند یا مجالی به آنها داده نشده است؟۲-مگر نمی گوییم که وضعیت معیشتی معلمان خوب نیست پس این آقای مسوول رفاه شهرستان چطور توانسته است در شهرستان محل سکونت خود سه منزل مسکونی ودر شهر کرمانشاه آپارتمان گران قیمت خریداری کند؟دارای دو ماشین شخصی است آیا واقعا" وضعیت معیشتی معلمان بداست؟!!! یاسوءاستفاده مالی از طریق وامهای قرض الحسنه در قبال سپرده فرهنگیان بیچاره این شهرستان است؟۳-چه جور است که این آقابعد از تودیع و معارفه۶ رییس اداره با افکار و خطوط متفاوت همچنان در پست خود سوء استفاده می کند مگر غیر از زدو بند و فریبکاری چیز دیگری می تواند باشد حال منتظریم رییس جدید که از افراد روشنفکر جامعه است و در سنوات گذشته معاون اداری مالی همین اداره بوده است تصمیمی جدی می گیرد یامانند گذشتگان سر زیر برف فرو کرده و از کنار این سوء استفاده ها می کذرد
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -15روز