درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

عدم بکار گیری نیروهای بومی توسط پیمانکارهای توسعه میادین نفتی ایلام

ارمان
منابع سرشار نفت و گاز در حرف به اسم ایلام در عمل به کام دیگران متاسفانه در طول سالیان دراز همیشه ایلام به عنوان یک استان محروم شناخته می شود و هر گاه هر کدام از هموطن های ما اسم ایلام را میشنوند به صورت ناخوداکاه اولین چیزی که به ذهن انها میرسد کلمه محرومیت است که تا حدود زیادی هم بعلت نبود سرمایه گذاری و عدم را ههای ارتباطی درست می باشد اما در سال های اخیر به علت منابع نفت و گاز سرشار در استان ایلام(حدود ۱۷ میلیارد نفت در جا و ۱۴ تریلیون متر مکعب گاز) این امید پیدا گشت که شاید این منابع سرشار خدادادی ایلام باعث توسعه اسنان گردد یکی از شاخص های توسعه کاهش نرخ بیکاری بحرانی در استان میباشد خوشبختانه تا حدودی فعالیت ها در حوضه نفت و گاز در استان افزایش پیدا کرده است ولی ایا این موضوع باعث کاهش نرخ بیکاری شده است؟؟به راستی چرا با این همه ذخایر نفت و گاز ایلام داری یکی از بالاترین نر خ های بیکاری است؟؟ الان سالهاست که مسولین محترم استان مدام مصاحبه میکنند و میگوند ایلام ظرفیت های فراونی در حوضه نفت و گاز دارد که میتواند به کاهش نرخ بیکار استان کمک کند و از چندین هزار شغل در حوضه نفت و گاز برای جوانان ایلامی سخن میگویند ولی چرا در عمل اتفاق خاصی نمی افتد؟ چرا فقط در حد همان مصاحبه با فلان خبرگزاری یا شبکه تلویزونی یا روزنامه می ماند و فرارتر نمی رود ونمود عینی ندارد چرا مردم استان ایلام این را در زندگی خود حس نمیکنند؟؟ ایا فقط جنبه رسانه ایی وتبلیغیاتی این سخنان برای مسولین محترم حائز اهمیت است؟؟واقعا مشکل کار کجاست چرا با .جود این ذخایر خدادادی در استان بیکاری همنچنان اولین مشکل حاد استان است؟؟ متاسفانه امروز پیمانکارهای این طرح های نفتی در استان که بو دجه های تا چندین میلیارد دلار در مقابل توسعه این میادین دریافت کرده اند مطلقا اعتقادی به جذب افراد بومی ندارند و به بهانه های کاملا بی اساس در مقابل جذب افراد بومی به شدت مقاومت میکنند و به گفته یکی از نمایندگان محترم استان حتی برای آشپزی و نگهبانی هم از افراد غیر بومی استفاده میشود حال با این اوصاف وقتی قرار نیست افراد بومی عملا بکارگیری شوند دیگر چه فرقی دارد که در استان ایلام منابع نفت و گاز و جو د داشته باشد یا نداشته باشد (چه پسا نبودنش بهتر باشد) وقتی عملا قرار نیست هیچ اتفاق خاصی بیفتد ودر خدمت کاهش بیکاری باشد؟ایا فقط باید به این دلخوش باشیم که مسولین محترم بیایند مصاحبه کنند و بگویند استان ایلام منابع نفت و گاز سرشاری دارد؟؟واقعا سوال این است چرا مسولین محترم استان از اهرم های که در اختیار دارند برای فشار بر این پیمانکارها برای جذب افراد بومی استفاده نمیکنند؟؟ چرا باید با وجود اینکه استان ایلام یکی از بالاترین شاخص های بیکاری دارد فقط در یکی از میدان های نفتی استان حدود ۱۵۰۰ نفر غیر بومی به گفته یکی از نمایندگان محترم شاغل باشند؟؟؟ مگر نه اینکه چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است ایا وظیفه مسولین محترم استان فقط پشت میز نشستن و مدام مصاحبه و امضا کردن و جلسه است؟؟؟
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -15روز