درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

رانت بازی

علی
خیلی با همکارهای مجموعه تلاش کردیم یجورایی شما رو مطلع کنیم تا اینکه یکی از دوستان این ایمیل رو معرفی کرد شمارو بخدا قسم میدم موضوع رو پیگیری کنید هر چند خودمنم خیلی خوش بین به این ایمیل نیستم بهرحال احساس وظیفه کردم.دلم برا مردم میسوزه یکی از بزرگترین ومهمترین مشکلات این کشور معظل بیکاری هستش در بعضی خانواده تا سه بچه لیسانس بیکار هست در بعضی خانواده ها ۳تا بچه دیپلمه داره ۳تاشم در شرکت سروک آذر که آرزوی ما نفتی هاهستش بریم اونجا بخاطر حقو ق ومزایاش نمیدونم بازرسین نفتی کجان چه جور میشه؟آقای بهروز میرابی زاده رو احضار کنید مصاحبه ازش بگیرید ازش بپرسید عنوان پروژها ودرصد پیشرفت پروژهای فعال آذر رو بگو.تلفنی از حفاری ازش بپرسید شده نماینده کارفرما با لیسانس حسابداری ماها چه گناهی کردیم آقای وزیر آقای نماینده وزیر آقای خواننده ایمیل باید ۲۲روز تو این بیابون مث سگ کار کنیم آقای بهروز میرابی زاده بومی منطقه هستش ومنزلش ایلامه وهرروز با خودروی سوزوکی شرکت ۳۰۰کیلومتر رفت وآمد کنند؟(ازمیدان آذر تا ایلام ۱۵۰کیلومتر)تمامی بدی آب وهوا وماموریت و...شامل حالش میشه.خداوکیلی این ظلم نیست؟با راننده شخصی با سوزوکی استیجاری شرکت هر روز تررد کنی؟حتی یک شب تو مهران نمیخوابه؟!شاید این حرفا بی ارزش باشه ومطمئنم ترتیب اثر داده نمیشه ولی برا خنکی دل خودم میگم تورو خدا پیگیری کنید حداقل تحقیق کنید ۱-لیسانس حسابداری ۲-استخدام سه تن از داداشاش ۳-تردد هر روز ایلام-مهران در حالیکه حقوق مزایا وماموریت کامل بهش داده میشه
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -15روز