درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

آنتن همراه اول

ایلامی
انتهای بلوار نماز در منطقه چالیمار و همچنین بلوار شهرداری آنتن همراه اول بسیار ضعیف و اغلب اوقات کاملاً قطع است.. هرچقدر به مخابرات مراجعه کردیم جوابی نگرفتیم. از سایت ایلام امروز تقاضا دارم این مشکل را پیگیری کنند. متشکر
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -15روز