درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

ساخت تندیس

باسلام به عنوان یک شهروند ایلامی تشکر میکنم از شهردار محترم و هنر دوست که برای اولین بار این افتخار را نصیب مردم شهر ایلام نمو دکه در میادین شهر از دو تندیس کاملا با اصالت فرهنک بومی استان استفاده نموده ازخالق این اثر نیز تشکر میکنم بخاطر نوع انتخاب وطراحی امید که این روند ادامه داشته باشد
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -15روز