درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

تعطیلی ۵ شنه ها

از سال گذشته و بر اساس یک تصمیم غیر کارشناسی روزهای ۵شنبه ادارات استانی را تعطیل و ساعت کاری سایر روزها را از ساعت ۷.۱۵ لغایت ۱۵:۵۰ تعیین نمودند که با توجه به شرایط آب وهوایی استان این موضوع در شش ماهه اول سال شدنی بنظر می رسد اما اصرار بر تداوم این برنامه در شش ماهه دوم غیر کارشناسی بوده و منطقی بنظر نمی رسد عملا کارکنان در شش ماهه دوم می بایست صبحها که هوا تاریک است به سر کار رفته و غروب افتاب و نزدیک تاریک شدن هوا به منزل بازگردند که کاملا در تضاد با منافع کارمندان می باشد و عملا برای کارکنان خانواده در طول ۵ روز می بایست تعطیل گردد و بعلاوه مشکلات شدید گوارش بدلیل عدم ارائه وعده غذایی در طول حدود ۹ ساعت دور از خانه و سایر مشکلات فرهنگی و اجتماعی ....البته لازمست مسئولین تصمیم گیر از چشم کارمندان به این موضوع بنگرند وبا توجه به حضور یا عدم حضور بدون محدودیت خود در ادارات برای کارکنان تصمیم نگیرند ...
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -15روز