درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

سلام از شورای شهرو شهردار محترم تقاضامندیم فکری به حال بلوار شوار بشود

علی
از شورای محترم وشهردار بزگوار شهر ایلام تقازمندیم در خصوص بلوار شورا وزمین بلاتکلیف که جای اشقال شده فکری نمایند
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -15روز