سايت خبري | مقالات | درد دل‌ها | گالري تصاوير | موسیقی | ويديو  |خدمات‌شهری | كاغذ ديواري‌ | دانش‌نامه آزاد | تبليغات

 

 

 
یک‌شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
۱۷ فوریه ۲۰۱۹   
 

 
 

وبلاگ‌‌ها | تصاوير ارسالي كاربران| ارسال تصویر | ارسال خبر| ارسال مطلب| درباه ما | ارتباط با ما

 
 
 

نمايش تصوير ديگر

logo-samandehi
    ارسال به پست الكترونيك نسخه آماده چاپ
 عنوان مطلب:  پروازهاي تقريبا

باسلام به همه شمادوستان وهمشريان عزيز. من اين مطلب وازايلام براتون مينويسم وميخواستم به يه مشكل شهرمون اشاره كنم قبلش رفتم پستهاي قبلي سايت ونگاه كردن فكرميكردم حتما"تاحالاچندين بارازاين مشكل صحبت شده ولي متاسفانه يامن چيزي نديدم يااينكه واقعا"كسي به فكراين مشكل نيست؟؟؟(هرچنداگه مسئولين به فكراين مشكل بودن خييييلي وقت پيش بايداين مشكل درست ميشد). ميخواستم در موردپروازهاي تقريبا"هميشه كنسل ايلام صحبت كنم ازكلمه تقريبا"استفاده كردم چون ازهر پنج پروزا يكيشون انجام ميشه پس بي انصافيه كه بگم پروازهاي هميشه كنسل ايلام.مثلا"همين دوهفته پيش صبح روز شنبه11ارديبهشت 1389من بليط ايلام-تهران داشتم ساعت 6و6:40(چون باورنميكردم كه پروازانجام بشه ومیگفتم شایدبازم كنسل بشه برامحكم كاري دوبارتماس گرفتم فرودگاه ایلام)گفتن بيايدفرودگاه پروازانجام ميشه ساعت7:20فرودگاه بودم گفتن ببخشيدهوابدشده خلبان ديدنداشته رفته كرمانشاه نشسته درصورتي كه دوتالكه ابرتواسمون ديده ميشد نميدونم اون دولكه ابرچه جورجلوي ديدخلبان وگرفته بودن!!!!بعدش زنگ زدم فرودگاه كرمانشاه ميگفتن اگه تايه ساعت ديگه برسيدميتونينن باهمين هواپيماي ايلام كه تقريبا"خاليه بريدتهران يعني اگه همون اول اطلاع رساني فرودگاه ايلام درست بودمسافرهاي ميتونستن برن كرمانشاه وباهمون پروازميرفتن تهران. روزيكشنيه هم كه هواخراب بودوبازم پروازهاكنسل شدن به هرجون كندني بودما سه شنبه صبح باپروازايلام رفتيم. امابرابرگشتمون!بليط ساعت 4عصرتهران وداشتيم كه پروازبايك ساعت ونيم تاخيربه دليل نقص فني انجام شد(اونم چه انجامي)تقريبا"بعديك ساعت وپانزده دقیقه که توآسمون بودیم کم کم داشتیم وسایلمون وآماده میکردیم ومنتظربودیم که شهرزیبای ایلام وازآسمون ببینیم بعدچنددقیقه کوهای سرسبزایلام ودیدیم ولی چه دیدنی یه دفعه صدای خلبان اومدکه ازکابینش بامسافرهاصحبت میکردماخوشحال شدیم چون به خیال خودمون فکرمیکردیم که میخوادبگه تاچنددقیقه دیگه توفرودگاه شهدای ایلام هستیم ولی این فقط یه خیال بودوشادی مازیاددوام نیاوردچون خلبان گفت به دلیل بدی هواقادربه نشستن درفرودگاه ایلام نیستیم.فکرکنیدمسافرهاکه بعدکلی خستگی ونشستن توفرودگاه مهرآبادوحالام که یک ساعت واندی توهواپیمابودن والان تانزدیک چشمه رفته بودن ونذاشتن آب بخورن چه حالی داشتن حال همه گرفته شد همه اعتراض میکردن ولی کوکسی که بخوادجواب درست وحسابی بده.خودمن بامهماندارصحبت کردم گفتم همون لحظه که سوارهواپیماشدیم باایلام تماس گرفتم وگفتن هواآفتابی آفتابیه رولپ تاپم هم چک کردم سایت هواشناسی کشوری (چون سایت ایلام هفته به هفته آپدیت میشه وفقط به دردخودشون میخوره بااون پیش بینی هاشون)نوشته بودهواکاملا"آفتابیه مهمانداراول میخواست بپیچونه ولی وقتی دیداطلاعت هوام دقیقه گفت سرعت بادزیاده نمیتونیم بشینیم جوابهای مسخره ای میدادن من بهش گفتم یعنی واقعا"شمانمیتونید یک ساعت ونیم بعدتون وپیش بینی کنید؟؟؟!!میگفت مافقط تانیم ساعت ومیتونیم پییش بینی کنیم گفتم پس برای پروازهای دوسه ساعته تون چیکارمیکنین همین جوری به امان خدا پروازانجام میشه اگه هوابدبودبرمیگردیداگه نه که می ریدمقصد؟؟؟؟؟؟؟؟؟که دیگه چیزی نگفت. بعدچنددقیقه باهماهنگی بامسافرهادوباره مهمانداروصداکردم گفتم حالاکه میگیدهوای ایلام بده خوب بریدکرمانشاه بشینیدکه گفت اصلا"نمیشه منم جوب دادم پس پروازشنبه ایلام چطوررفت کرمانشاه نشست که جواب داد اوناحتما"هماهنگی کردن گفتم مگه اونام تانزدیکی ایلام نیومدن ودیدن هواخرابه خلبان توآسمون هماهنگی هاشوکرده مگه اونام مثه مانبودن که بازم جواب درستی ندادن.هرجوربودرسیدیم فرودگاه مهرآبادهنوزهیچکی پیاده نشده چندنفرریختن روموتورهواپیمابراتعمیراونجابودکه دوزاریمون افتادکه بله تاالان سرکاربودیم چون هواپیمانقص فنی داشته وجزفرودگاه مهرآبادهیچ جانمیتونسته بشینه وبدی هواوسرعت بادهمش الکی بودچون باهرکی ازایلام تماس میگرفتیم میگفت که هواآفتابیه وهیج بادی هم نمی وزه. یعنی تواون یک ساعت وبیست دقیقه که داشتیم میرفتیم ایلام واون یک ساعتی که همش داشتیم بامهمانداربحث میکردیم که هوای ایلام خوبه وااین جورحرفهاهرلحظه امکان داشته که مشکلی برای هواپیماپیش بیادو... یعنی بایه هواپیمای مشکل داراین همه مسافروسوارکردن وبه فکرسلامت هیچ کدومشون نبودن چون اگه بودن همون موقع که مهرآبادنقص فنی داشت یه هواپیمای دیگه جایگزین میکردن یامیگفتن به دلیل نقص فنی پروازکنسله نه اینکه اینجور... بعدش گفتن پیاده شید وگرنه بخاطرمسائل امنیتی بایدبامابیایدکه همه ازترس پیاده شدن ومهماندارهم گفت برید دفترآسمان خسارت بگیریدکه ماهم رفتیم باچه برخوردی به قول خوشون خسارت دادن که همون پول بلیطهاروبرگشت دادن وگفتن ماهیچ تعهدی درمورددادن بلیط براپروزهای بعدی ایلام یاکرمانشاه براامروزتون نداریم ماهم گفتیم بیخیال ایناشیم که هیچی دستگیرمون نمیشه سریع رفتیم دفترماهان برابلیط کرمانشاه که اونجام باهرجون کندنی بودتقریبا"20نفرازمسافرهابراپروازکرمانشاه جاگرفتیم براساعت23و30دقیقه .خلاصه کنم ماکه قراربودساعت5و25دقیقه عصرجمعه ایلام باشیم ساعت 3و50دقیقه صبح شنبه باکلی خستگی واعصاب خوردی رسیدیم ایلام. این بودجریان یکی ازمسافرتهای من ایلامی باپروازایلام-تهران ٬ازسفرهای قبلیم نمیگم که هم اعصاب خودم بیشترخوردمیشه همین که وقت شمادوستان وزیادمیگیرم چون مثلا"ازپرواز ایلام به تهران دی ماه سال گذشته م بگم که چهارتابلیط توسه روزمتوالی داشتم وهمه ی پروازهای فرودگاه ایلام کنسل شدن وآخرسرمجبورشدم باپروازکرمانشاه برم که باید ده صفحه بنویسم ٬اینارم نوشتم که شایدخداخواست ویکی ازمسئولین استان این نوشته منوخوندویه جواب دادیایه کم به فکرمشکل مردم این استان محروم افتادوراه حلی براش پیداکردمن اینونوشتم گفتم شایدواقعا"مسئولین تاحالابااین مشکل پروازهای ایلام مواجه نشدن وازاین موضوع خبری ندارن!!!!!!!!درهرصورت من به عنوان یه شهروندایلامی همینجا ازهمه شمامسئولین محترم استان خواهشمندم که به فکربرطرف کردن هرچه سریعتراین مشکل باشیدباورکنیدخیلی هاکه سوارهواپیمامیشن ازخوشی وراحت طلبیشون نیست که ازمشکل بیماریشون که مجبورن درماه چندباربه تهران مراجعه کنن وازلحاظ جسمی توانائی 12ساعت اتوبوس نشستن وندارن.بخاطرخداهرکاری ازدستتون برمیاددریغ نکنیدوبه فکربرطرف کردن مشکل این همشهریهامون باشید. (ازشمابازدیدکنندگان محترم سایت هم میخوام اگه میشه لطف کنید ونظربدید) باتشکر
 


نگارنده:   مسافر از گروه : مسئولين
تاريخ انتشار:  ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۹ دفعات مشاهده : 2553
 رتبه :       تعداد راي: 4           امتياز کلی: 20  

 نظرات شما:
 نام
 پست الكترونيك:
عدد  را در کادر مقابل وارد کنید: (جهت حذف روبوتها) تصویر جدید

نظر :

 

 

گفته اند:

زندگي واقعيتي است كه بايد آن را تجربه كنيم.
سورن كي‌يركگارد

 

نمايش تبليغ ديگر

 
نام كاربري:
 
كلمه عبور:                 
 
 

 

 ۴۰۸۸۰۱۴۴ مشاهده از 28 فروردين 1384 | صفحه جاری  ۷۹۱ مشاهده | امروز  ۱۰۱۲ مشاهده

نقش آوران ایلام امروز

    تمامي حقوق اين سايت براي شركت نقش آوران ايلام امروز محفوظ است. مسئوليت مطالب نگاشته شده به عهده نويسندگان آنها مي باشد.

Managed With Chavir CMS

آخرين به روز رساني:  یک‌شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ | زمان بارگزاري صفحه:  0/4414 ثانيه