راهنماي خدمات شهري

اضافه كردن اطلاعات شما

 

 دفتر هواپیمایی نیکان سیر
   
    تلفن:  0841-3343536
    فكس:  0841-3343537
    آدرس:  ایلام - بلوار مدرس - رو به روی سازمان حمل و نقل و پایانه ها
   

 دفتر خدمات مسافرت هوایی نیکان سیر
   
    تلفن:  08413343536
    فكس:  08413343537
    آدرس:  ایلام - بلوار مدرس - رو به روی سازمان حمل و نقل و پایانه ها
   

 آژانس هواپیمایی عرش آسمان نیلی
   
    تلفن:  0841-3334440-3380888
    فكس:  0841-3368330
    آدرس:  ایلام-بلوار آزادی -جنب علوم پزشکی
    اي‌ميل:

 arsheasemanenili@yahoo.com

   

 دفتر خدمات هواپيمايي الغدير ايلام
   
    تلفن:  3339955
    فكس:  3348827
    آدرس:  24 متري ولي عصر - تقاطع پنج راه جهاد - مجتمع الغدير
   

 دفتر خدمات زيارتي الغدير ايلام
   
    تلفن:  3348827
    فكس:  3339955
    آدرس:  24 متري ولي عصر - تقاطع پنج راه جهاد - مجتمع الغدير
   

 سهاسیر ایلام
   
    تلفن:  0841-3364815-16
    فكس:  3340999-0841
    آدرس:  ایلام،میدان امام، خیابان بعثت
    اي‌ميل:

 Sohasir.ilamir@yahoo.com

   

 راه کربلا-- دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی
   
    تلفن:  3360681-3351984
    آدرس:  ایلام،24 متری اشرفی اصفهانی جنب بانک رفاه کارگران
   

صفحه  1  از  1

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 13سال و 11ماه