گنجینه موسیقی

 • موسیقی های ارائه شده در این بخش ترجیحاً متناسب با زبان غالب استان انتخاب شده اند.
 • برای حفظ حقوق ارائه کنندگان این آثار، موسیقی ها با کیفیت متوسط پخش می گردند. در صورت تمایل به دریافت نسخه با کیفیت می توانید از طریق عرضه کنندگان این آثار اقدام به خرید آثار نمایید.
 • در صورتیکه آثاری متناسب با این بخش می شناسید، از قسمت ارتباط با ما اقدام فرمایید.
  نام آلبوم: دنگ دل | حشمت الله لرنژاد (۱۳۴۱)
  دنگ دل - حشمت الله لرنژاد
  • ۱- دنگ دل - قطعه 1موسیقی کُردی
  • ۲- دنگ دل - قطعه 2موسیقی کُردی
  • ۳- دنگ دل - قطعه 3موسیقی کُردی
  • ۴- دنگ دل - قطعه 4موسیقی کُردی
  • ۵- دنگ دل - قطعه 5موسیقی کُردی
  نام آلبوم: گلچين 1 | موسيقي محلي ايلام (۱۳۴۳)
  گلچين 1 - موسيقي محلي ايلام
  • ۱- بزرانموسیقی کُردی
  • ۲- بي وفاموسیقی کُردی
  • ۳- ايلامموسیقی کُردی
  • ۴- شلموسیقی کُردی
  • ۵- ششدارموسیقی کُردی
  نام آلبوم: آواز اساطير - شاهنامه كردي | شهرام ناظري (۸۶۸)
  آواز اساطير - شاهنامه كردي - شهرام ناظري
  • ۱- خور آواموسیقی کُردی
  • ۲- مقام مجنونیموسیقی کُردی
  • ۳- چای بيژنموسیقی کُردی
  • ۴- روسمموسیقی کُردی
  • ۵- مقام جلوشاهیموسیقی کُردی
  • ۶- مقام مجنونی لنگموسیقی کُردی
  • ۷- شور درد - آی آزيزمموسیقی کُردی
  نام آلبوم: به ياد سيد علي اصغر كردستاني | عزيز شاهرخ (۶۷۹)
  به ياد سيد علي اصغر كردستاني - عزيز شاهرخ
  • ۱- تصنيف غه مگين و دل په شيومموسیقی کُردی
  • ۲- آواز حجازموسیقی کُردی
  • ۳- تصنيف اي رفيقان طريقتموسیقی کُردی
  • ۴- مثدمه بيات تركموسیقی کُردی
  • ۵- آواز زردي خزانموسیقی کُردی
  • ۶- تصنيف يار غزالموسیقی کُردی
  • ۷- تصنيف نابي هي نابيموسیقی کُردی
  • ۸- آواز سه گاهموسیقی کُردی
  • ۹- تصنيف دردي هجران - افشاريموسیقی کُردی
  • ۱۰- رنگ افشاريموسیقی کُردی
  • ۱۱- آواز همايونموسیقی کُردی
  • ۱۲- تصنيف دردي هجران - اصفهانموسیقی کُردی
  نام آلبوم: سيوي سور - سيب سرخ | بيژن كامكار (۴۰۴)
  سيوي سور - سيب سرخ - بيژن كامكار
  • ۱- مه گريموسیقی کُردی
  • ۲- دو به دوموسیقی کُردی
  • ۳- جوانهموسیقی کُردی
  • ۴- وارانهموسیقی کُردی
  • ۵- ناسكوله - بي كلامموسیقی کُردی
  • ۶- لاي لايموسیقی کُردی
  • ۷- جوانه - بي كلامموسیقی کُردی
  • ۸- كه و يارموسیقی کُردی
  • ۹- سوره گلموسیقی کُردی
  • ۱۰- ناسكولهموسیقی کُردی

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال