گزينه ها

 

 جستجو

مقاله جاري

نظرات

ويرايش

تاريخچه

 

       
 نیه‌ی که‌ی(nyakay)

 از دانشنامه آزاد ايلاميان
نیه‌ی که‌ی بمعنی نمی کند می باشد
  زيرمجموعه: لغات و اصطلاحات   آخرين ويرايش توسط: مخفي
 
   © دانش‌‌نامه آزاد ايلاميان - ويرايش 1.1

Managed With Chavir CMS

 صفحه جاری  ۷۷ مشاهده  | زمان بارگزاري صفحه:  18/3379 ثانيه