ضرب المثلهای ایلامیان

(برگرفته از کتابی با همین عنوان از آقای علی محمد سهراب نژاد)
ضرب المثل: هه‌رجا ريه‌ن م چوو وه‌ره‌يلي ها نوواي
ترجمه: هر جايي که گله‌ي من مي رود، تعدادي بره و بزغاله جلويشان پيدا مي شود
توضیح: بدبياري
ضرب المثل: هه‌ر جا ئاشه تيکل فراشه
ترجمه: هر جا آش است طفيل فراش است
توضیح: هر جا آشه کل فراشه
ضرب المثل: هه‌ر جلي کوله هن گا کوله
ترجمه: هر جلي کوتاه است، متعلق به گاو کوتاه قد است
توضیح: بدنامي
ضرب المثل: هه‌ر چگ م چمه بيه‌مه‌نه‌و، بيه‌مه‌ن ده‌س نه‌يگه منه‌و
ترجمه: هر چه من به طرف بهمن مي روم، بهمن دست رد بر سينه من مي زند
توضیح: خواستار کسي باشد که خواستار تو باشد
ضرب المثل: هه‌ر چيشتي زيشت‌تره بازي‌ي بيشتره
ترجمه: هر چيزي زشت تر است، بازي‌اش بيشتر است
توضیح: هر ميموني زشت تر است بازي اش بيشتر است
ضرب المثل: هه‌ر سال ئاش خواردن نيه
ترجمه: همه سال آش خوردن نيست
توضیح: هميشه ايام به کام و کار به مرام نيست
ضرب المثل: هه‌ر چه‌ي زه‌مين فره‌س گوور وه ئه‌ندازه
ترجمه: اگر چه زمين وسيع است، گور به اندازه بايد باشد
توضیح: رعايت انصاف و اعتدال
ضرب المثل: هه‌ر که رو ولاي دل ولاي
ترجمه: هر کس رو مالش داد، دل مالش داد.
توضیح: کم رويي همان و گرسنگي و بي حق شدن همان
ضرب المثل: هه‌ر که‌س ئاگر ئه‌وبکه‌ي دو چووگه چه‌م خوه‌ي
ترجمه: هر کس اتش روشن کند، دودش به چشم خودش مي رود
توضیح: چو بد کردي مباش ايمن زآفات که واجب شد طبيعت را مکافات
ضرب المثل: هه‌ر کس توريا به‌شي خوريا
ترجمه: هر کس قهر کرد سهمش خورده شد
توضیح: هشدار نسبت به عواقب قهر کردن که همانا از دست دادن سهم است

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال