پنج‌شنبه 3 بهمن 1398

کنترل شیوع بیماری تب‌برفکی در چند کانون آلوده

در پي وقوع بيماري تب برفكي در چند گله در استان ايلام، از اشاعه بيماري به ديگر مناطق جلوگيري شد.

دكتر منصوري ـ مديركل دامپزشكي ايلام ـ با اعلام اين خبر به خبرنگار كشاورزي ايسنا افزود: به دنبال وقوع بيماري تب برفكي در چندكانون در منطقه ميمك، سه كانالي مهران و چشمه پهن ملكشاهي، دامپزشكي استان در اقامي ضربتي طرح واكسيناسيون دامي را به اجرا درآورد.

او افزود: در اين طرح، اين بيماري به طور كامل به كنترل درآمده و از اشاعه آن به مناطق ديگر جلوگيري شده به گونه‌اي كه در تمامي دام‌هاي كانون‌هاي آلوده واكسيناسيون انجام شده و واكسيناسيون در مناطق غيرآلوده نيز ادامه دارد.

منصوري اضافه كرد: مقدار يك ميليون واكسن تهيه شده كه از اين ميزان، مقدار 500 هزار واكسن مصرف و مابقي در حال انجام عمليات واكسيناسيون است.

 

نظرات ارسال نظر