کنترل شیوع بیماری تب‌برفکی در چند کانون آلوده

در پي وقوع بيماري تب برفكي در چند گله در استان ايلام، از اشاعه بيماري به ديگر مناطق جلوگيري شد.

دكتر منصوري ـ مديركل دامپزشكي ايلام ـ با اعلام اين خبر به خبرنگار كشاورزي ايسنا افزود: به دنبال وقوع بيماري تب برفكي در چندكانون در منطقه ميمك، سه كانالي مهران و چشمه پهن ملكشاهي، دامپزشكي استان در اقامي ضربتي طرح واكسيناسيون دامي را به اجرا درآورد.

او افزود: در اين طرح، اين بيماري به طور كامل به كنترل درآمده و از اشاعه آن به مناطق ديگر جلوگيري شده به گونه‌اي كه در تمامي دام‌هاي كانون‌هاي آلوده واكسيناسيون انجام شده و واكسيناسيون در مناطق غيرآلوده نيز ادامه دارد.

منصوري اضافه كرد: مقدار يك ميليون واكسن تهيه شده كه از اين ميزان، مقدار 500 هزار واكسن مصرف و مابقي در حال انجام عمليات واكسيناسيون است.

 

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال