جمعه 27 دی 1398

سفال های "چُگاتیکاشان"،حیات ۶ هزار ساله را در ایلام تقویت می کنند

ايلام (خبرگزاري ميراث فرهنگي)ميراث استان ها_ سفال هاي يافت شده در تپه باستاني " چُگا تيکاشان" نشان مي دهد دوره هايي از حيات بشري با قدمت هزاره هاي سوم و چهارم پيش از ميلاد در اين منطقه وجود داشته است.
 تپه باستاني "چگاتيکاشان" در 2 كيلومتري غرب ايلام واقع شده و آثاري از معماري دوره ساساني در آن ديده مي شود.
"خسرو پوربخشنده" سرپرست هيات كاوش در اين تپه باستاني با بيان اينكه اين مرحله از حفاري ها به صورت كاوش آموزشي براي دانشجويان رشته باستان شناسي و با مشاركت ايشان انجام مي شود افزود:« در طول 4 فصل كاوش در اين محوطه باستاني آثار تخريب شده اي از معماري دوره ساساني كشف شده است اما سفال هاي موجود در منطقه احتمال حيات بشري را تا دوران هاي پيش از تاريخ تقويت مي كند.»
 به گفته وي در چهارمين فصل كاوش در اين محوطه كفپوش و ديواره هاي ناقصي ازلاشه سنگ و ملات گچ يافت شده كه مشابه بناهاي مشهور دوره ساساني است.
 "پور بخشنده" افزود: « مشابه با اين يافته ها با همان مصالح به كار رفته در ايلام نيز ديده شده است اما اين معماري ها به دليل تخريب گسترده قابليت مرمت ندارند.»
 اين باستان شناس ارتفاع اين تپه باستاني را نسبت به سطح زمين منطقه حدود 2 متر ارزيابي كرد و افزود:« بناهاي ساساني درست روي تپه واقع شده اند كه به دليل مرور زمان، حفاظت نشدن و كشت و زرع بوميان منطقه چيز خاصي از آنها باقي نمانده است.»
 وي حوضچه هاي تصفيه خانه آب شهر ايلام را از عوامل مهم تخريب يافته هاي باستان شناسي در اين محوطه باستان شناسي دانست و افزود:« گستردگي دامنه تپه باعث شده تا احتمال تخريب مواد فرهنگي تپه بر اثر عوامل طبيعي و انساني بيشر باشد.»
 تپه باستاني " چگاتيكاشان" يا "چغاتيكاشان" در جنوب روستاي هفت چشمه از توابع شهرستان ايلام واقع شده است.
 چهار فصل از كاوش هاي اين محوطه باستاني به منظور آموزش دانشجويان رشته باستان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اين شهرستان انجام شده است.
روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان ايلام  

www.ilam-miras.ir

نظرات ارسال نظر