افزایش سرمایه "سیمان ایلام" ثبت شد

شركت سيمان ايلام (سهامي عام)، افزايش سرمايه خود را ثبت كرد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، شركت سيمان ايلام طي نامه شماره 1189/85 مورخ 3/4/85 اعلام كرد كه افزايش سرمايه از مبلغ 153 ميليارد و 5/787 ميليون ريال به مبلغ 199 ميليارد و 75/923 ميليون ريال، در تاريخ 30/3/85 در اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري به ثبت رسيد.
بنابر اين گزارش، به موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌‏العاده مورخ 10/6/83 صاحبان سهام و مورخ 8/3/85 هيات‌‏مديره، سرمايه شركت از مبلغ 153 ميليارد و 787 ميليون و 500 هزار ريال به 199 ميليارد و 923 ميليون و 750 هزار ريال, منقسم به 199 ميليون و 923 هزار و 750 سهم يك هزار ريالي با نام كه تماماً از طريق آورده نقدي و مطالبات حال شده سهامداران تامين شده، افزايش يافته است.
همچنين، ماده 6 اساسنامه شركت نيز به شرح فوق مورد اصلاح قرار گرفته و ذيل ثبت آن از لحاظ افزايش سرمايه، تكميل امضا شد.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال