پنج‌شنبه 21 آذر 1398

افزایش سرمایه "سیمان ایلام" ثبت شد

شركت سيمان ايلام (سهامي عام)، افزايش سرمايه خود را ثبت كرد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، شركت سيمان ايلام طي نامه شماره 1189/85 مورخ 3/4/85 اعلام كرد كه افزايش سرمايه از مبلغ 153 ميليارد و 5/787 ميليون ريال به مبلغ 199 ميليارد و 75/923 ميليون ريال، در تاريخ 30/3/85 در اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري به ثبت رسيد.
بنابر اين گزارش، به موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌‏العاده مورخ 10/6/83 صاحبان سهام و مورخ 8/3/85 هيات‌‏مديره، سرمايه شركت از مبلغ 153 ميليارد و 787 ميليون و 500 هزار ريال به 199 ميليارد و 923 ميليون و 750 هزار ريال, منقسم به 199 ميليون و 923 هزار و 750 سهم يك هزار ريالي با نام كه تماماً از طريق آورده نقدي و مطالبات حال شده سهامداران تامين شده، افزايش يافته است.
همچنين، ماده 6 اساسنامه شركت نيز به شرح فوق مورد اصلاح قرار گرفته و ذيل ثبت آن از لحاظ افزايش سرمايه، تكميل امضا شد.

نظرات ارسال نظر