شنبه 16 آذر 1398

راه ایلام ـ حمیل ـ کرمانشاه با کمبود اعتبار روبه‌روست

راه ايلام ـ حميل ـ كرمانشاه با كمبود اعتبار روبه‌روست.

به گزارش خبرنگار حمل و نقل ايسنا، امين نصرالهي ـ مديركل راه و ترابري ايلام ـ با اعلام اين خبر به خبرنگاران، افزود: اين پروژه امسال 5/5 ميليارد تومان اعتبار دارد كه بسيار كم‌تر از اعتبار موردنياز آن است در حالي كه اين پروژه نيازمند 20 تا 30 ميليارد تومان اعتبار است.

او با اشاره به اين كه اين پروژه جزو 10 پروژه اصلي راه‌سازي كشور است، اظهار كرد: اين پروژه كليد توسعه استان است و سعي ما اين است كه با تحقق اعتبارات مورد نياز بتوانيم آن را در پايان سال 86 به بهره‌برداري برسانيم.

نصرالهي گفت: در استان ايلام به علت كوهستاني بودن منطقه كار اجرايي راه‌سازي بسيار گران قيمت و هزينه‌بر است ولي با اين وجود سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم صورت گرفته كه نويد حركت تازه‌اي را در راه‌سازي استان در آينده دارد.

مديركل راه و ترابري ايلام با بيان اين كه اين اداره كل 30 درصد از اعتبارات عمراني استان را به خود اختصاص داده است، خاطرنشان كرد: راه‌سازي و نگهداري راه‌ها در استان از محل اعتبارات رياست جمهوري 5/27 به خود اختصاص داده كه به تنهايي بيش از يك چهارم اعتبارات استاني را شامل مي‌شود.

وي گفت: در بعد ساخت و ساز راه‌ها امسال 25 ميليارد و 480 ميليون تومان از محل اعتبارات رياست جمهوري را به خود اختصاص داده است و اولويت هزينه اين اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام است.

نظرات ارسال نظر