شنبه 10 خرداد 1399

‪ ۱۵۰‬میلیارد ریال برای اجرای شبکه گازرسانی ایلام اختصاص یافت

مدير عامل شركت ملي گاز ايلام، از اختصاص ‪ ۱۵۰‬ميليارد ريال اعتباراز محل اعتبارهاي ملي براي اجراي شبكه گازرساني شهرهاي ايلام، سرابله، ايوان و چوار خبر داد.

"محمدعلي فراهاني" روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: از ماه جاري ادامه كار شبكه گاز رساني به اين شهرها آغاز شده است.

وي پيش‌بيني كرد، تا نيمه دوم سال ‪ ۱۳۸۶‬كار شبكه گازرساني به كليه مناطق استان ايلام پايان يابد.

وي يادآور شد: كار گازرساني به شهر و روستاهاي استان ايلام منوط به اتمام سه طرح خط انتقال گاز اسلام‌آبادغرب - ايلام، پالايشگاه گاز ايلام و ميدان گازي تنگ بيجار و كمانكوه است.

كار ساخت پالايشگاه گاز ايلام، خط انتقال گاز اسلام‌آبادغرب - ايلام و ميدان گازي تنگ بيجار به ترتيب با ‪ ۶۶ ،۸۲‬و ‪ ۶۰‬درصد پيشرفت فيزيكي در دست اجرا است.

نظرات ارسال نظر