دوشنبه 30 دی 1398

نمایندگان سکه های دریافتی از وزیر جهاد کشاورزی را برگردانند

داریوش قنبری نماینده ایلام از هیات رئیسه مجلس خواست اسامی کسانی که سکه دریافت کرده اند را منتشر کنند و از آنان بخواهند سکه ها را به وزیر کشاورزی برگردانند و وزیر کشاورزی هم برای توضیح درباره علت اعطای این سکه ها به مجلس توضیح دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی "مهر"، داریوش قنبری نماینده ایلام در تذکر آئین نامه ای خود خطاب به حداد عادل اظهار داشت: سکه هایی از طرف وزیر جهاد کشاورزی به برخی از اعضای کمیسیون کشاورزی داده شد که پخش اخبار مربوط به این سکه ها شبهات فراوانی را بین افراد جامعه ایجاد کرده است.

وی افزود: با توجه به مصاحبه سخنگوی دولت که شبهه ایجاد کرده است که گویا همه نمایندگان سکه دریافت کرده اند لیست کسانی که سکه دریافت کرده اند برای اطلاع مردم منتشر کنید و از نمایندگان بخواهید سکه ها را برگردانند.

قنبری تصریح کرد: از وزیر کشاورزی نیز بخواهید برای توضیح علت اعطای سکه به برخی از اعضای کمیسیون کشاورزی به مجلس بیاید و گزارش دهد.

نماینده ایلام خاطر نشان کرد: ظاهرا وزیر کشاورزی مدعی شده به درخواست نمایندگان سکه داده اند من این سوال را از جناب آقای اسکندری دارم که چگونه است به خواست مشروع نمایندگان که برای کارآمدی بهتر وزارت است گوش نمی دهند اما به درخواست نامشروع نمایندگان توجه می کنند.

حداد عادل در پاسخ به تذکر قنبری گفت: نمایندگان درخواست نامشروع نکرده اند. داستان سکه یکی از دغدغه های این ایام بنده بود که برای حفظ شان و منزلت مجلس آن را پیگیری کردم.

وی افزود: مساله سکه اینطور نبوده که نمایندگان از وزیر سکه خواسته باشند بلکه ده نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی در ایام بعد از تعطیلات نوروز به دیدار وزیر کشاورزی می روند و ضمن شوخی و جدی هدیه عیدی طلب می کنند.

حداد عادل با بیان اینکه وزیر نباید به نمایندگان مجلس که باید از آنها رای اعتماد بگیرد، هدیه بدهد که از حد متعارف ارزشش بیشتر باشد، تصریح کرد: به بنده هم می گویند عید ی بیسکوئیت تعارف می کنم. وزیر اشتباه کرده که سکه هایی را که سکه رسمی کشور هم نبوده بلکه در سال 70 با علامت خوشه گندم ضرب شده به نمایندگان هدیه داده است.

رئیس مجلس اظهار داشت: نمایندگان به بنده مراجعه کردند و به آنها گفتم بلافاصله سکه ها را پس دهید کلا ده نفر از نمایندگان کمیسیون کشاورزی که سکه دریافت کرده بودند که تعدادی از آنها به آقای ساعدی رئیس کمیسیون د اده بودند چند نفر در مسافرت بودند و یک نفر از نمایندگان هم سکه را خرج کولر یک مسجد کرده بودند که اگر این کار نمی شد بهتر بود.

حداد عادل تصریح کرد: سخنگوی دولت این مساله را به نحوی مطرح کرد که گویی همه نمایندگان سکه دریافت کرده اند بعد هم در اظهارات ایشان شان مجلس رعایت نشد.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه با توجه به دیدگاه اخیر مقام معظم رهبری که فرمودند مجلس و دولت شان یکدیگر را رعایت کنند گفت: سخنگوی دولت در اظهارات خود دقیق تر صحبت کنند که یک اتفاق ساده مبدل به یک موضوعی نشود که انگار نمایندگان از اصول خود تجاوز کرده اند.

نظرات ارسال نظر