دوشنبه 30 دی 1398

نماینده ایلام: شوراهای شهر و روستا از زمره نهادهای مردمی خارج می‌شوند.

يكي از نمايندگان مردم شهرستانهاي ايلام، مهران، ايوان و شيروان‌چرداول در مجلس شوراي اسلامي گفت: تصويب قطعي لايحه شوراهاي اسلامي شهر و روستا اين نهاد را از زمره نهادهاي مردمي خارج مي‌كند.

"داريوش قنبري" روز چهارشنبه به تصويب لايحه شوراهاي اسلامي شهر و روستا در صحن علني مجلس اشاره كرد و افزود: اگر چه نمايندگان به كليات اين طرح راي موافق دادند اما برخي از مفاد اين لايحه بايد كارشناسي شود.

وي ادامه داد: بر اساس اين لايحه كه در سه بند آمده، تعداد اعضاي شورا هاي اسلامي شهر و روستا نبايد افزايش يابد.

وي اظهار داشت: همچنين بحث نظارت بر روند انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا به هياتي هفت نفره متشكل از چهار عضو شوراي نگهبان، دو نماينده مجلس و دادستان است.

قنبري اضافه كرد: بيشتر اختيارهاي قانوني نهاد شوراي اسلامي شهر و روستا به وزارت كشور واگذار مي‌شود.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، روند تدوين لايحه شوراها را سياسي خواند و افزود: در صورت تصويب نهايي اين لايحه، شوراي اسلامي شهر و روستا به نهادي ناكارآمد تبديل مي‌شود.

وي گفت: دولت به جاي اينكه اختيارهاي بيشتري را به اين نهاد مردمي واگذار كند در واقع در خلاف اين رويكرد حركت مي‌كند.

وي يادآور شد: با وجود اينكه اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به كليات اين لايحه راي منفي دادند اما نمايندگان در صحن علني به كليات آن راي موافق دادند.

وي ابراز اميدواري كرد، با بازنگري در تدوين لايحه شوراهاي اسلامي شهر و روستا اختيارهاي بيشتري به اين نهاد مردمي واگذار شود.

نظرات ارسال نظر