دوشنبه 30 دی 1398

انتخابات تشکل های دانشجویی دانشگاه ایلام برگزار شد.

انتخابات تشکل های دانشجویی دانشگاه ایلام برگزار شد.

بنا به گزارش خبرنگار ما انتخابات تشکل های دانشجویی دانشگاه ایلام در روز دوشنبه مورخ ۱/۳/۸۵ در کمال آرامش و سلامت کامل برگزار گردید. بنا به این گزارش این انتخابات با شرکت پرشور دانشجویان و با حضور تشکل های دانشجویی انجمن اسلامی، جامعه اسلامی و مجمع پیروان خط امام (ره) برگزار و تشکل انجمن اسلامی با کسب بالاترین آراء پیروز این انتخابات گردید. این گزارش می افزاید در این انتخابات انجمن اسلامی با ۵۲۳ رای، جامعه اسلامی ۳۷۱، مجمع پیروان خط امام (ره) با ۱۴۴ رای کسب کردند. بنابراین گزارش، این انتخابات با نظارت کامل هیأت نظارت بر تشکل های دانشجویی و حراست دانشگاه در کمال آرامش و سلامت کامل برگزار گردید. این گزارش با اشاره به پیروزی انجمن اسلامی در این انتخابات می افزاید: پیروز این انتخابات وارد شورای فرهنگی دانشگاه به عنوان نماینده دانشجویان خواهد شد. لازم به ذکر است که شورای فرهنگی در دانشگاهها، بالاترین مرجع تصمیم گیری مسائل فرهنگی، اجتماعی در دانشگاهها می باشد.

نظرات ارسال نظر