دوشنبه 30 دی 1398

با بهره‌برداری از ایستگاه پمپاژ انتقال آب: باغ‌های کم‌بازده ایلام زیرپوشش آبیاری قطره‌ای قرار گرفت

خبرگزاري كشاورزي ايران (ايانا)- گروه كشاورزيبا بهره‌برداري از ايستگاه پمپاژ انتقال آب مجتمع باغ‌هاي ورگچ در ايلام، 90 هكتار از باغ‌هاي انگور و زيتون اراضي كوهپايه‌اي شيبدار و كم‌بازده زيرپوشش شبكه آبياري قطره‌اي قرار گرفت،
به گزارش خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران، مجتبي نوروزي رييس سازمان جهاد كشاورزي استان ايلام در مراسم بهره‌برداري از اين ايستگاه گفت: هدف اصلي از اجراي اين پروژه كه از سال 83 آغاز شده، توسعه باغات و ايجاد اشتغال براي خانواده‌‌هاي روستايي است.
وي افزود: براي اجراي اين طرح كه شامل پنج دستگاه الكتروموتور، پست توزيع برق، مخزن ذخيره آب به گنجايش 300 مترمكعب، 900 متر لوله‌گذاري و 150 ليتر آبدهي در ثانيه است، اعتباري معادل 4 ميليارد ريال از محل اعتبارات توازن منطقه‌اي هزينه شده است.
دكتر نوروزي تصريح كرد: با بهره‌برداري از ايستگاه پمپاژ انتقال آب مجتمع باغ‌هاي ورگچ، زمينه ايجاد اشتغال براي 120 خانوار روستايي فراهم مي‌شود.

نظرات ارسال نظر