دوشنبه 30 دی 1398

نماینده ایلام خواستار ارجاع دو طرح تحقیق و تفحص به کمیسیون امنیت ملی شد

داریوش قنبری نماینده ایلام، بررسی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران و منابع تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری را در صلاحیت کمیسیون امنیت ملی مجلس دانست.

به گزارش خبرنگار پارلمانی "مهر"، داریوش قنبری درتذکر آیین نامه ای خود با استناد به مواد 37، 39 و 24 آیین نامه داخلی مجلس درجلسه علنی امروز اظهار داشت: همانطور که می دانید دو طرح تحقیق وتفحص به مجلس تقدیم شده که یکی از آنها مربوط به تحقیق وتفحص از شهرداری تهران است و دیگری مربوط به تحقیق وتفحص از منابع تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری که به رغم آنکه ماهیت این دو تحقیق وتفحص یکسان است ولی یکی از آنها به کمیسیون بودجه ارجاع شده و دیگری به کمیسیون عمران، در حالی که  این دو طرح در صلاحیت کمیسیون امنیت ملی است.

در این هنگام، حداد عادل از بیان تذکر داریوش قنبری در خصوص دو طرح تحقیق و تفحص از شهرداری و منابع تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری به دلیل عدم ارتباط آن با اداره جلسه خودداری کرد.

قنبری که مصوبه بیان تذکر با قطع میکروفن به دستور رئیس مجلس نتوانست تذکرش را به اتمام برساند.

نظرات ارسال نظر