جمعه 27 دی 1398

در اعطای تسهیلات بنگاه‌های کوچک زودبازده استان سیر نزولی داشته‌ایم

متاسفانه استان ما از نظر اعطاي تسهيلات بانكي براي ساخت بنگاه‌هاي كوچك زودبازده يك سيرنزولي داشته است و هم اكنون در رتبه نوزدهم كشور است.

به گزارش خبرنگار ايسنا، محمدجواد محمدي ـ مديركل كار و آموزش فني و حرفه‌اي ايلام ـ اظهار كرد: طبق آمار وزارت كار و امور اجتماعي استان ايلام دهم مرداد ماه رتبه هشتم كشور را دارا بوده و در پايان مرداد ماه به رتبه نوزدهم نزول كرده كه نشان از عقب گرد ما و عملكرد بانك‌هاي استان دارد.

وي با اشاره به اينكه از ابتدا تاكنون 25 ميليارد و 800 ميليون تومان از اعتبارات بنگاه‌هاي كوچك زود بازده استان عقد قرارداد شده است بيان كرد: از اين ميزان سهم بانك ملي سه ميليارد و 300 ميليون تومان بانك كشاورزي شش ميليارد و 400 ميليون تومان، بانك سپه 700 ميليون تومان بانك تجارت سه ميليارد تومان بانك ملت سه ميليارد و 100 ميليون تومان بانك رفاه كارگران يك ميليارد 400 ميليون تومان و بانك صادرات پنج ميليارد تومان بوده است.

محمدي افزود: اين در حالي است كه طي دو هفته گذشته 12 ميليارد و 100 ميليون تومان پرداخت داشته‌ايم كه هم اينك به 14 ميليارد 600 ميليون تومان رسيده است.

مديركل كار و آموزش فني و حرفه‌اي با بيان اينكه اين آمار هر 10 روز يكبار از سوي وزارتخانه‌ به استان‌ها اعلام مي‌شود: اضافه كرد بانك‌هاي عامل در اعطاي تسهيلات به كندي عمل مي‌كنند.

سهم استان ايلام از اعتبارات بنگاه‌هاي كوچك زودبازده 360 ميليارد تومان است.

نظرات ارسال نظر