دوشنبه 12 خرداد 1399

محور ایلام - مهران - دهلران مسدود می‌شود

محور ايلام -مهران - دهلران در محدوه كيلوم‌تر ‪ ۱۵۸‬از ساعت ‪ ۱۲‬روز يكشنبه ‪ ۱۲‬شهريور ماه سال جاري تا ساعت شش صبح روز بعد مسدود مي‌شود.

به گزارش روز شنبه مركز اطلاعات راههاي كشور، در مدتي كه مسير بسته است رانندگان وسايل نقليه مي‌توانند از طريق جاده انحرافي احداث شده ضمن رعايت نكات ايمني با احتياط كامل رفت و آمد كنند.

نظرات ارسال نظر