دوشنبه 12 خرداد 1399

۸۵ هزار و ۳۳۴ نفر در مرحله اول واگذاری مشمول دریافت سهام عدالت در ایلام شدند

رييس سازمان امور اقتصاد و دارايي استان ايلام گفت: در مرحله اول واگذاري سهام عدالت، 158 هزار نفر مشمول طرح تشخيص داده شدند.

عباس اميرسليماني در گفت‌وگو با خبرنگار بورس ايسنا افزود: اين تعداد بعد از پردازش اطلاعات اوليه به ستاد كشوري مستقر در سازمان خصوصي‌سازي كشور ارسال شد كه نهايتا در مرحله نهايي 85 هزار و 334 نفر در قالب 27 هزار و 69 خانوار مشمول دريافت سهام عدالت شدند كه رقمي‌حدود 40 ميليارد تومان سهام عدالت اين جمعيت شد كه در اختيار شركت تعاوني عدالت به اسم اعضا قرار گرفته شده كه نهايتا توزيع شده است.

او با بيان اين كه بخشي از جمعيتي كه در استان مستقرند بر طبق آيين‌نامه واگذاري سهام دولتي مشمول واگذاري قرار نمي‌گيرند، اضافه كرد: مجموعه‌اي از اين آمار به صورت طبيعي كم مي‌شوند و علت آن هم اين است كه بخشي از جمعيتي كه در استان مستقرند يا نقص مدرك دارند (ناشي از نداشتن شماره ملي) و يا داراي كارت سبز هستند كه طبق آيين‌نامه واگذاري سهام دولتي تبعه كشور عراق هستند و خانوار ايراني محسوب نمي‌شوند.

اميري‌نيا با اشاره به دستور مقام معظم رهبري مبني بر اجراي اصل 44 قانون اساسي گفت: بخشي از سهام شركت‌هايي كه واگذاري مي‌شود باز در اختيار 2 دهك پايين جامعه قرار مي‌گيرد.

رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي ايلام با تاكيد بر اين كه ساز و كارهاي گذشته با شرايط روز هماهنگ نيست و در حال تغيير و تحولند، گفت: اولين تغييري كه حاصل شده است قبلا در هر استان يك تعاوني عدالت وجود داشت ولي هم اكنون براي هر يك از شهرستان‌ها بايد يك تعاوني سهام عدالت تاسيس شود كه در استان ايلام هم با توجه به تعداد شهرستان‌ها هفت تعاوني سهام عدالت در جريان تاسيس است.

اميري‌نيا با بيان اين كه فرهنگ سهام هنوز در سطح جامعه‌ ما همه‌گير نشده است، اظهار كرد: يكي از اهداف عاليه دولت اين است كه سهام را در قالب شركت تعاوني سهام عدالت به طور گسترده در كشور پخش مي‌كند كه عملا در راستاي آموزش و گسترش فرهنگ سهامداري است و كسي كه مشمول مي‌شود خود به خود اطلاعاتي در اين رابطه كسب مي‌كن

نظرات ارسال نظر