چهار‌شنبه 18 تیر 1399

آقای رئیس دانشگاه علوم پزشکی و شهردار ایلام شما چه زمانی پاسخگو هستید؟

امروز پنج شنبه صبح خیابان بعثت حد فاصل میدان امام تا چهار راه جمهوری: کارگران شرکت گاز که در این قسمت (جهار راه جمهوری)مشغول حفاری هستند آب فاظلاب کانالهای فاظلاب کنار خیابان را بر روی خیابان اصلی باز کرده اند و آب فاظلاب به صورت کامل بر روی آسفالت خیابان بعثت تا نزدیک میدان امام جاری است. حال باید گفت مگر مردم این شهر مریض نمی شوند یا اصلا دماغ ندارند یا کسی از کنار خیابان نمی گذرد. مطمئنا مانند همیشه هیچ کس از شما انتظار جواب ندارد.
نظرات ارسال نظر