چهار‌شنبه 18 تیر 1399

نظارت برصلاحیت نامزدهای شوراهای ایلام مبتنی برمفاد قانونی انتخابات است

يكي از نمايندگان مردم شهرستانهاي ايلام، مهران، ايوان و شيروان چرداول در مجلس شوراي اسلامي گفت: نظارت بر كار تعيين صلاحيت نامزدهاي شوراهاي اسلامي شهر و روستاي استان ايلام در هياتهاي نظارت مبتني بر مفاد قانوني انتخابات است.

دكتر"داريوش قنبري" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: هيات نظارت براساس موارد قانوني نحوه تعيين صلاحيت نامزدهاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در هياتهاي اجرايي را بررسي مي‌كند.

وي ادامه داد: نگاهي اجمالي به وضعيت تعيين صلاحيتها در هياتهاي اجرايي استان بيانگر آن است كه در جريان رد صلاحيتها به مفاد قانوني به ويژه ارايه مستندات توجه نشده است.

وي اظهارداشت: هيات نظارت در تلاش است در مدت يك هفته رسيدگي به وضعيت تعيين صلاحيتها موارد قانوني و مستندات ارايه شده در نحوه صلاحتيها را كنترل كند.

رييس هيات نظارت عالي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستاي استان ايلام تاكيد كرد:چنانچه نامزدي خارج از موارد قانوني رد صلاحيت شده، در هياتهاي نظارت تاييد مي‌شود.

قنبري يادآور شد: اصل هيات نظارت بر برائت نامزدهاي انتخاباتي است مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.

در جريان تعيين صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در هيات اجرايي استان ايلام از مجموع دو هزار و ‪ ۵۴۶‬نفر، تعداد ‪ ۴۳‬نفر رد صلاحيت شدند.

انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا همزمان با سراسر كشور ‪ ۲۴‬آذر ماه امسال در استان ايلام برگزار مي‌شود.

نظرات ارسال نظر