شنبه 14 تیر 1399

یکدست شدن آراء در دانـشـگـاه خطرناک است

دبـيـر انـجـمـن اسـلامـي دانـشـجـويـان دانـشـگـاه ايـلام، اظهار داشت: «تكثر تشكل‌هاي دانشجويي قطعا مي‌تواند در از بين رفتن ركود سياسي در دانشگاه موثر باشد، هرچند دليل اصلي اين ركود، كمبودهاي تشكل‌هاي متنوع نيست.»

مراد باسره در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ابراز عقيده كرد: «در حال حاضر نه تنها به سمت تكثر تشكل‌ها در دانشگاه نمي‌رويم بلكه به سمت يكدست شدن آرا مي‌رويم و اين براي دانشگاه خطرناك است. دانشگاه با جامعه متفاوت است و حتي اگر جامعه كاملا يكدست شود دانشگاه نبايد اينچنين شود؛ چراكه دانشگاه محل توليد علم و تفكر است و در آن بايد نقايص تفكرات مختلف مشخص شود تا وقتي وارد جامعه شد به لحاظ علمي تصفيه شده باشد.»

اين فعال دانشجويي با بيان اينكه جنبش دانشجويي نياز به اين دارد كه تمامي طيف‌هاي فكري را پوشش دهد، تصريح كرد: «اين امر مستلزم داشتن فضاي آزاد و باز است، طوري كه حتي تشكل‌هاي غيراسلامي هم امكان فعاليت پيدا كنند تا با ورود به ساير تشكل‌ها چارچوب‌ها و عملكرد آنها را زير سوال نبرند.»

وي با اشاره به آنچه آن را سياست‌زدگي در دانشگاه مي‌خواند، ابراز عقيده كرد: «وقتي دانشجو مي‌بيند با طرح دغدغه‌ها و اشكالاتش امنيت ندارد به اين باور مي‌رسد كه كار سياسي بازدهي ندارد و دست از فعاليت سياسي و دنبال كردن دغدغه‌هايش مي‌كشد.»

دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه ايلام، در پايان وضعيت اقتصادي دانشجويان را در ايجاد ركود سياسي در دانشگاه بسيار موثر دانست و از احياي آنچه آن را سيستم‌هاي گزينشي در دانشگاه مي‌خواند، انتقاد كرد.

نظرات ارسال نظر