چهار‌شنبه 7 اسفند 1398

تاکنون ۵۰۰ میلیون تومان طلب کلزاکاران ایلام پرداخت شده است افزایش ۱۰ درصدی تولید کلزا در ایلام

 از آغاز فصل برداشت دانه روغني كلزا تاكنون، 60 هزار و 100 تن محصول در استان لرستان خريداري شده است به گزارش خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران، عظيم دادگر، مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان لرستان با اعلام اين مطلب افزود: پيش‌بيني مي‌شود امسال 7 هزار تن دانه روغني كلزا از كشاورزان استان خريداري شود كه در مقايسه با سال گذشته 10 درصد افزايش دارد.
وي با اشاره به پرداخت مطالبات كلزاكاران در سال جاري افزود: تاكنون 500 ميليون تومان طلب كلزاكاران پرداخت شده و مابقي نيز ظرف روزهاي آينده پرداخت مي‌شود.
عظيم دادگر تحت‌پوشش قراردادن اراضي آبي به كشت كلزا را از عوامل اصلي افزايش توليد كلزا در سال جاري عنوان كرد و افزود: روند خريد كلزا همچنان ادامه دارد و شايد به بيش از اين ميزان هم افزايش يابد.
وي تصريح كرد: در سال زراعي گذشته 6 هزار و 516 تن دانه روغني كلزا از كشاورزان كشور خريداري شده است.

نظرات ارسال نظر