چهار‌شنبه 7 اسفند 1398

جامعه جنگلبانی ایران نسبت به قطع ۱۸ هزار اصله درخت و تخریب ۷۰ هکتار اراضی جنگلی چغاسبز ایلام هشدار داد

پارك جنگلي چغاسبز با مساحت 4170 هكتار از پاركهاي جنگلي طبيعي و بسيار با اهميت و زيبا در كنار شهر ايلام كه در بخش قابل ملاحظه‌اي از آن عمليات احيايي از قبيل جنگلكاري بذركاري صورت گرفته و از نادر پاركهاي جنگلي كشور است كه هم فضاي سبز طبيعي كم‌نظيري براي شهر بوده و هم تخريب و تجاوزات پيرامون شهر كاملا محسوس و به حداقل رسيد و كنترل كننده طبيعي تخريب وتجاوزات پيرامون شهر است كه امروز معضل اكثر شهرهاي كشور است و همينطور مديريت كلان استان ايلام مدعي مهمانداري زوار عتبات عاليات عراق است.

اين پارك از افتخارات استان و شهر ايلام است و خود مي‌تواند يكي از محورهاي توسعه استان در جذب توريسم و اكوتوريسم باشد و ارزشهاي زيست‌محيطي خود هم براي منطقه حفظ كند. حال چگونه پروژه جاده كمربندي شهر ايلام بدون مطالعه و ارزيابي زيست‌محيطي مطالعه و طراحي شده به صورتي كه حدود 70 هكتار اراضي جنگلي را از بين مي‌برد. حدود 18 هزار اصله درخت و نهال بلوط قطع مي‌شود، حدود 8600 اصله درخت دست كاشت كه بايستي برداشته شود و حدود 50 هزار اصله درخت و درختچه از گونه‌هاي ديگر نابود نشود. چرا علي‌رغم اينكه در برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه مطالعه و طراحي پروژه‌هاي عمراني را ملزم به مطالعات زيست‌محيطي كرده است، ولي پروژه كمربندي شهر ايلام فاقد اين مطالعه است و امروز مي‌خواهند به هر صورت ممكن سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري را مجبور به صدور مجوز كنند. اين رسم كجاي دنياست كه هر كس كار خود را مي‌خواهد به صورت ميان‌بر و آسان پيش ببرد و در پروژه‌هاي عمراني اين چنين ارزش زمين منابع ملي، جنگلي، مرتع و ارزشهاي زيست‌محيطي و اقتصادي آن به حساب نيايد و بستر حيات انسانها را بي‌محابا به دست ماشين آلات سنگيني سپرده و مظلومانه قرباني كند.

نظرات ارسال نظر