فردا (چهارشنبه)جلسه تودیع و معارفه ریاست جدید دانشگاه ایلام

جلسه تودیع و معارفه رئیس جدید دانشگاه ایلام دکتر علی اکبری  و آقای دکتر قربانی فردا در محل دانشگاه برگزار میگردد. دکتر قربانی دارای دکترای فلسفه میباشد. در این جلسه از زحمات دکتر علی اکبری ریاست قبلی تقدیر به عمل خواهد آمد.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال