شنبه 23 آذر 1398

معاون استاندار ایلام: عملکرد بانک‌های استان در زمینه اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی خوب نیست

عملكرد هيچ كدام از بانك‌هاي استان در تناسب با ميزان اعتباراتي كه براي اعطاي تسهيلات در اختيار دارند خوب نيست بنابراين در حال حاضر با اوضاع نامناسبي روبه‌رو هستيم.

به گزارش ايسنا، معاون برنامه‌ريزي استانداري ايلام افزود: براي مثال عملكرد بانك كشاورزي را در اين مقطع با توجه به حجم اعتبار بالغ بر 158 ميليارد ريال عملكردي ضعيف ارزيابي مي‌كنيم و اين در حالي است كه تامين 703 طرح در نظر گرفته شده براي بانك كشاورزي رقمي‌ناچيز است.

هاشمي‌ عملكرد پرداختي بانك صادرات را نيز ناچيز و در حد صفر دانست و اظهار كرد: سهم بانك صادرات در اجراي طرح‌هاي صنعتي و اشتغالزا 21 ميليارد و 600 ميليون ريال است كه از اين ميزان تاكنون جمعا 184 ميليون تومان پرداخت شده كه به شدت نااميدكننده است.

معاون برنامه‌ريزي استانداري سهم اعتبارات بانك ملي را نيز 305 ميليارد ريال عنوان كرد كه از اين ميزان تاكنون تنها 34 ميليون تومان به بخش كشاورزي پرداخت شده است.

وي ارائه ليست طرح‌هاي صنعتي به بانك‌ها از سوي دستگاه‌هاي اجرايي را كافي ندانست و گفت: ليست ملاك نيست بلكه بايد دستگاه‌هاي اجرايي پرونده تكميل شده طرح‌هاي مزبور را به بانك‌هاي عامل ارائه كنند.

هاشمي‌ در اين باره خواستار پاسخگويي دستگاه‌هايي شد كه پرونده طرح‌هاي مزبور را به بانك‌ها ارجاع نداده‌اند.

وي در ادامه از عملكرد بانك‌هاي ملت و سپه نيز انتقاد كرد و در خصوص اعتبارات در اختيار بانك سپه و نحوه استفاده از آن بيان كرد: بانك سپه 164 ميليارد ريال اعتبار در اختيار داشته كه تاكنون عملكرد پرداختي آن به 59 ميليون تومان رسيده است كه در اين مورد نيز رقم پرداختي در تناسب با ميزان اعتبار بسيار ناچيز است.

وي افزود: روند پيشرفت بانك‌ها را بايد از دو منظر مشتري و ساختار بانك بررسي كرد ضمن آنكه رقم پرداختي در تناسب با ميزان اعتبارات معيار سنجش عملكرد بانك است.

هاشمي‌ ادامه داد: گزارش عملكرد بانك‌ها بايد به تفكيك بخش‌هاي مختلف در مورد طرح‌هاي دريافتي تكميلي باشد و اگر طرح‌هاي ارائه شده از سوي دستگاه‌ها ناقص باشند ما از بانك‌ها انتظار خاصي نخواهيم داشت اما اين مساله بدان معنا نيست كه بانك‌ها از طريق مكاتبه خواستار طرح‌هاي مورد تصويب نشوند لذا بانك‌ها بايد گزارش رجوع نشدن متقاضي را به دستگاه مربوطه بدهند و سقف زماني مشخصي را براي جايگزيني طرح ديگر بدهند.

معاون برنامه‌ريزي و اداري ـ مالي استانداري ايلام با انتقاد از سازمان صنايع و معادن استان گفت: سازمان صنايع تاكنون 277 طرح تصويب كرده اما تاكنون تنها 70 مورد از اين طرح‌ها را به بانك‌هاي عامل ارجاع داده است.

وي در پايان عملكرد بانك صنعت و معدن را نسبتا خوب ارزيابي و عملكرد پرداختي 670 ميليون توماني اين بانك را در نسبت با اعتبارات آن براي طرح‌هاي صنعتي مناسب و تقريبا مطلوب ارزيابي كرد.

نظرات ارسال نظر