پنج‌شنبه 3 بهمن 1398

عشایر ایلام نیازمند حرفه‌آموزی هستند

مدير كل امور عشايري ايلام گفت: جمعيت عشاير اين استان به منظور ارتقاء سطح آگاهيهاي عمومي، كمك به اقتصاد خانواده و كسب درآمد جانبي نيازمند حرفه‌آموزي هستند.

"يارمحمد كريمي" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد:
به منظور ايجاد اشتغال مكمل براي جمعيت عشاير بخصوص زنان، ارايه آموزشهاي حرفه‌اي به آنان ضروري است.

وي ادامه داد: به سبب كمبود اعتبار امكان آموزشهاي گسترده به كل جمعيت عشاير استان ممكن نيست.

وي اضافه كرد: امسال براي ارايه مهارتهاي فني به عشاير استان تنها ‪۱۸۰‬ ميليون ريال اعتبار اختصاص يافته كه جوابگو نيست.

كريمي،آموزش و ترويج عشاير، قارچ خوراكي، شناسايي گياهان دارويي، امنيت نوار مرزي، شير و فرآورده‌هاي لبني، اقتصاد خانواده و صنايع دستي را از جمله آموزشهايي عنوان كرد كه در سال جاري به جمعيت عشاير استان ارايه مي‌شود.

وي تاكيد كرد: در صورت تخصيص اعتبارهاي مناسب، تعداد و تنوع رشته‌هاي آموزشي افزايش يافته و افراد بيشتري از اين آموزشها بهره‌مند مي‌شود.

وي تصريح كرد: كمبود دسترسي عشاير به كلاسهاي آموزشي به علت سخت عبور بودن مناطق عشايري و پراكندگي عشاير از ديگر موانع حرفه‌آموزي به عشاير استان است.

كريمي خواستار توجه و تامين اعتبار مورد نياز از سوي مسوولان شد و افزود: ‪ ۷۴‬هزار نفر جمعيت عشاير اين استان نيازمند به‌آموزي بوده و بيش از نيمي از آنان به كسب مهارتهاي فني و حرفه‌اي نياز دارند.

حدود ‪ ۱۱‬هزار خانوار عشايري در استان ايلام به صورت قشلاق و ييلاق زندگي مي‌كنند.

نظرات ارسال نظر