چهار‌شنبه 7 اسفند 1398

پیشرفت سی درصدی ایستگاه پمپاژ آب «پیامن» در منطقه‌ی «زردلان یک».

پروژه‌ی پمپاژ ٱب منطقه‌ی پیامن یک در حدود 30٪ پیشرفت فیزیکی داشته است. با پایان این پروژه مقدار قابل توجهی از اراضی روستائیان و عشایر منطقه زیر کشت آبی خواهد رفت. این پروژه از محل اعتبارات امور عشایری استان احداث خواهد شد. اعتبار تخصیص یافته برای این ایستگاه پمپاژ 2860 میلیون ریال است.
نظرات ارسال نظر