چهار‌شنبه 7 اسفند 1398

تشکیل جلسه‌ی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری امروز در استانداری.

در این جلسه استاندار ایلام خواستار تسریع در پرداخت تسهیلات مصوب توسط بانک‌ها عامل شد. نمایندگان بانک‌های عامل نیز به توجیه اقتصادی نداشتن طرح‌ها اعتراض کردند. استاندار نیز به قوانین ویژه‌ی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشاره کرد و ضمن تشکر از بررسی‌های کارشناسی آنان تسریع در پرداخت تسهیلات را موجب ایجاد اشتغال در استان دانست. در جلسه‌ی امروز 154 طرح که موجب اشتغال 254 نفر جوینده‌ی کار خواهد شد به تصویب رسید.
نظرات ارسال نظر