چهار‌شنبه 7 اسفند 1398

امروز صبح طی ۲ ساعت ۵ بار قطع و وصل برق

امروز دوشنبه ۹ مرداد ۸۵ از ساعت ۹ تا ۱۲ صبح حداقل ۵ بار برق خیابان آیت الله حیدری قطع و وصل گردید.

نظرات ارسال نظر