یک‌شنبه 15 تیر 1399

بیانیه جبهه پیروان خط امام ورهبری استان ایلام به مناسبت ۱۳آبان

جبهه پیروان خط امام و رهبری استان ایلام ، آحاد ملت بخصوص دانشجویان و دانش آموز را به شرکت گسترده در مراسمات یوم الله 13 آبان فراخواند.

  در این بیانیه که به امضاء

 1- حزب مؤتلفه اسلامی استان ایلام 2- جامعه اسلامی فرهنگیان استان ایلام 3- جامعه اسلامی مهندسین استان ایلام 4- جامعه زینب (س) استان ایلام 5-   جامعه اسلامی کارمندان استان ایلام   6 - جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی استان ایلام7- جمعیت پیروان حضرت زینب (س) استان ایلام   8- جامعه اسلامی ورزشکاران استان ایلام  9- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام10- جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ایلام 11- جامعه اسلامی کارگران استان ایلام 12 - جامعه اسلامی اصناف وبازاریان استان ایلام 13– جامعه اسلامی پزشکان استان ایلام   14 _ جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی استان ایلام

 رسیده است آمده است:

امروز ملت مسلمان ایران اسلامی که شاهد به ثمر نشستن تئوریهای الهی و شکوهمند خویش می باشد و رشد و بالندگی این دیدگاهها را که از بطن نظامات و تعلیمات ارزشمند اسلامی استخراج و به مرحله عمل در آمده است را می بیند بیش از گذشته شاهد تهاجمات و کینه توزیهای استکبار جهانی است . دانشمندان جوان ، دانشجویان و دانش آموزان  ایران اسلامی در تاریخ سراسر حماسه و افتخار انقلاب اسلامی با بصیرت ، شناخت دقیق و تلاش عالمانه خود و با تکبه بر آموزه های جهاد و ایثارگری تکیه گاه مطمئن وامید بخش ملت و کشور اسلامیمان بوده اند.

بدون شک این فرزندان پاک ومؤمن ملت سمبل استکبار ستیز و حقیقت جویی اند و به خوبی می دانند که انقلاب اسلامی و قانون اساسی جانمایه صد هزار شهید و فداکاری و ایثار میلیون ها انسان وارسته است و برای حفظ و صیانت از آن از تمام توان خویش بهره خواهند گرفت. 

نظرات ارسال نظر