شنبه 5 بهمن 1398

همایش ملی "زنان و چالشهای پیش‌رو" در دانشگاه ایلام گشایش یافت

همايش ملي "زنان و چالشهاي پيش‌رو" با نگاه ويژه به استان ايلام روز چهارشنبه در دانشگاه ايلام گشايش يافت.

رييس دانشگاه ايلام گفت: در اين همايش دو روزه اساتيدي از دانشگاه‌هاي شيراز، اصفهان، علامه طباطبايي، مشهد و ايلام شركت دارند.

دكتر "عباس قرباني" بيان كرد: كليه اساتيد، دانشجويان و نخبگان علمي كشور مي‌توانند در اين همايش ملي شركت كنند.

وي مهمترين محورهاي اين همايش را شامل زنان و اشتغال، آسيبهاي اجتماعي، زنان و خانواده، حقوق اجتماعي، آموزش عالي، سياست، رسانه‌ها، فرهنگ، تشكل هاي غيردولتي و جهاني شدن ذكر كرد.

وي، شناسايي وضعيت موجود، فرصتها و چالشهاي فراروي زنان استان ايلام و ارايه راهكار مناسب براي رفع آنها را از مهمترين اهداف برگزاري اين همايش عنوان كرد.

وي يادآور شد: خروجي مقاله‌هاي علمي ارسالي به اين دبيرخانه پس از جمع بندي براي سازماندهي و اتخاذ سياستگذاري در اختيار دولتمردان قرار مي‌گيرد.

قرباني يادآور شد: از آغاز فراخوان همايش به مدت چهار ماه تاكنون ‪۱۵۰‬ مقاله با محوريت زنان به دبيرخانه ارسال شده است.

رييس دانشگاه ايلام گفت: در اين همايش دو روزه ‪ ۱۵‬مقاله علمي از ميان آثار ارسالي به دبيرخانه قرايت مي‌شود.

وي گفت:‪ ۶۰‬مقاله از مجموع آثار ارسالي به دبيرخانه اين همايش در مجموعه مقاله‌هاي علمي دانشگاه ايلام چاپ مي‌شود.

نظرات ارسال نظر