چهار‌شنبه 18 تیر 1399

همایش ملی زنان و چالشهای پیش رو با نگاه ویژه به استان ایلام

 • محورها:
 • زنان و اشتغال زنان و آسيب هاي اجتماعي
 •  زنان و خانواده
 • زنان و حقوق اجتماعي
 •  زنان و آموزش عالي
 •  زنان و سياست
 • زنان و رسانه ها
 • زنان و فرهنگ
 • زنان و تشكل هاي غيردولتي
 •  زنان و جهاني شدن
 • زمان برگزاري: 8/8/85
 • مكان: دانشگاه ايلام- سالن آمفي تئاتر آيت الله حيدري
 • مهلت ارسال مقاله:7/7/85
 • آدرس دبيرخانه: ايلام- خيابان پژوهش- دانشگاه ايلام دبيرخانه همايش    تلفكس: 2222015-0841
نظرات ارسال نظر