ساعت ۱۲ ظهر: بارش باران همچنان ادامه دارد

بارش نسبتا شدید باران که از دیشب شروع شده است همچنان ادامه دارد.
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال