بیش از ۲۸ هکتار از مزارع ایلام علیه علفهای هرز سمپاشی می شود

تا پايان فصل مبارزه بيش از 28 هزار هكتار از مزارع كشاورزي شهرستان شيروانچرداول از توابع استان ايلام عليه علفهاي هرز سمپاشي مي شود،
به گزارش خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران، آذرنوش عموزاده مدير سازمان جهادكشاورزي شهرستان شيروانچرداول با اعلام اين خبر افزود: تاكنون 9 هزار و 750 هكتار از مزارع كشاورزي شهرستان عليه علفهاي هرز سمپاشي شده است و پيش بيني مي شود تا پايان فصل اين ميزان به 28 هزار هكتار افزايش يابد.
وي افزود: عمليات مبارزه توسط 3 هزار و 532 دستگاه انواع مختلف سمپاش شامل پشتي ساده، موتوري، ادوات دنباله بند موتوري همچنان ادامه دارد.
عموزاده در خصوص خدمات دهي به كشاورزان گفت: علاوه بر نظارت فني كارشناسان مبني بر نحوه مبارزه و ميزان مصرف سموم تاكنون مقدار 2 هزار و 500 ليتر سم توفوردي، 5 هزار ليتر سم تابيك، 400 ليتر سم ايلوكسان و 140 كيلوگرم سم گرانسار بر حسب نياز براي كشاورزان تهيه و جهت مصرف در اختيار كشاورزان قرار مي گيرد.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال