شنبه 14 تیر 1399

مشکلات ایلام برای بررسی در نشست دولت جمع‌بندی شده است.

رييس ستاد استقبال از هيات دولت و مشاور حقوقي استاندار ايلام گفت: كليه مشكلات فراروي دستگاه‌هاي اجرايي و مردم استان براي بررسي در نشست هيات دولت جمع بندي شده است.

دومين نشست هيات دولت روز چهارشنبه هفته جاري در استان ايلام برگزار مي‌شود.

"علي آزاد" روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: اكنون مشكلات اصلي استان در بخشهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مانند آب، راه، زيرساختها، صنعت و كشاورزي به دفتر رييس جمهوري و وزارتخانه‌هاي مربوطه نيز ارسال شده است.

وي اظهار داشت: در اين راستا كليه دستگاه‌هاي اجرايي نحوه مشكلات اجراي طرحها و اعتبارهاي مورد نياز براي تكميل طرحهاي مختلف را پس از جمع‌بندي در اختيار وزراتخانه‌ها قرار داده‌اند.

وي ادامه داد: مجموع اطلاعات دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص مشكلات استان پس از بررسي و جمع‌بندي نهايي در وزراتخانه‌هاي مختلف در نشست هيات دولت مطرح مي‌شوند.

آزاد ابراز اميدواري كرد، هيات دولت با بررسي مشكلات فراروي استان مشكلات اصلي بر سر توسعه ايلام را بر طرف كند.

نظرات ارسال نظر