شنبه 14 تیر 1399

‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال برای تکمیل کانالهای روباز ایلام نیاز است.

فرماندار ايلام گفت: ‪ ۳۰۰‬ميليارد ريال براي تكميل كانالهاي روز باز اين شهر نياز است.

"عبدالكريم گراوند" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود:
اكنون از مجموع حدود ‪ ۲۰‬كيلومتر كانال روباز در شهر ايلام تنها بخشهايي از آنها ساخته شده است.

وي ادامه داد: فقدان اعتبار كافي براي تكميل اين كانالهاي روباز باعث شده كه سالانه بخش زيادي از اعتبارهاي شهرداري براي اجراي اين طرح اختصاص يابد.

وي اظهار داشت: وجود كانالهاي روباز در مسيرهاي شلوغ و عمومي شهر زنگ خطري براي به مخاطره افتادن سلامت شهروندان است.

گراوند با بيان اينكه مجموع اعتبارهاي شهرداري ايلام نيز جوابگوي تكميل كانالهاي روباز اين شهر نيست تاكيد كرد: براي تكميل اين سيل‌بندها بايد رديف يا اعتبار خاصي در نظر گرفته شود.

وي خاطرنشان كرد: با اختصاص شيوه كنوني اعتبار براي ساخت كانالهاي روباز شهر ايلام، تكميل آن حدود ‪ ۱۰‬سال ديگر به طول مي‌انجامد.

فرماندار ايلام تاكيد كرد: بايد رديف خاصي براي تكميل طرح كانالهاي روباز ايجاد و در قالب برنامه‌اي مدون اجرايي شود.

نظرات ارسال نظر