شنبه 14 تیر 1399

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای افزایش خدمات پستی در ایلام ضروری است.

مدير كل پست ايلام گفت: استفاده از ظرفيت بخش خصوصي براي افزايش پوشش خدمات پستي در اين استان ضروري است.

"عليرضا زرگوش" روز شنبه در حاشيه ديدار از مراكز خدمات ارتباطي شهري در ايلام بيان كرد: به منظور افزايش ضريب نفوذ پست و گسترش عملكرد اين نهاد بايد از مزيتهاي بخش خصوصي نيز بهره‌برد.

وي افزود: گستردگي و تنوع خدمات پستي مي‌تواند محل مناسبي براي سرمايه- گذاري در اين عرصه و همكاري با بخش دولتي به منظور رفاه حال شهروندان باشد.

وي تصريح كرد: توسعه ارتباطات و نهادينه شدن فرهنگ استفاده از خدمات پستي در جامعه با محوريت سرمايه‌گذاري مطمئن از جمله دستاوردهاي مثبت مشاركت بخش خصوصي در اين عرصه است.

زرگوش با اشاره به راه‌اندازي ‪ ۱۰‬دفتر خدمات ارتباطي با مشاركت بخش خصوصي در سالجاري در ايلام اظهار داشت: راه‌اندازي اين دفترها نقش بسيار موثري در افزايش پوشش عملكردي و آشنايي بيشتر مردم با خدمات پست شده است.

وي پرداخت يارانه ‪ ۵۰‬درصدي پست ايلام در قبال توزيع مرسولات را مشكلات اين نهاد در ايلام دانست و تاكيد كرد: افزايش ترافيك پستي و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اين عرصه مي‌تواند از ميزان ضرردهي و پرداخت يارانه پستي از سوي دولت تا بخش بسيار زيادي بكاهد.

اكنون در استان ‪ ۶۲۰‬هزار نفري ايلام بيش از ‪ ۵۰‬دفتر مستقل، آژانس پستي و واحد نمايندگي توزيع مرسوله فعال است.

نظرات ارسال نظر