دوشنبه 18 آذر 1398

در سال تحصیلی ۸۴-۸۳: ۹۶ درصد میزان پیش بینی شده طرح شیر مدرسه در ایلام اجرا شد.

در سال تحصيلي 84-83 حدود 96 درصد ميزان پيش بيني شده طرح شير مدرسه در استان ايلام اجرا شد.
وهاب پيراني معاون امور دام سازمان جهادكشاورزي استان ايلام در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران گفت: پيش بيني انجام شده در طرح شير مدرسه استان ايلام براي سال تحصيلي 84-83 حدود 4 ميليون و 500 هزار پاكت شير بود كه 4 ميليون و 300 هزار پاكت شير استريل ميان دانش آموزان تحت پوشش اين طرح توزيع شد و عملكرد معاونت امور دام در اين زمينه 96 درصد ميزان پيش بيني شده بوده است.
وي افزود: در سال تحصيلي 85-84 جمعيت دانش آموزان تحت پوشش طرح شير مدرسه در اين استان افزايش مي يابد زيرا در سال تحصيلي گذشته فقط دانش آموزان مقطع ابتدايي و كاركنان اين مدارس تحت پوشش طرح قرار داشتند اما براي سال تحصيلي جديد دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي استان ايلام نيز تحت پوشش طرح شير مدرسه قرار مي گيرند.

نظرات ارسال نظر