پنج‌شنبه 3 بهمن 1398

معاون امور دام استان ایلام: ۲۵ میلیارد ریال تسهیلات به گاوداریهای ایلام پرداخت شد.

سال گذشته 25 ميليارد ريال تسهيلات براي احداث و تكميل گاوداريهاي شيري به افراد متقاضي استان ايلام پرداخت شد.
وهاب پيراني معاون امور دام سازمان جهادكشاورزي استان ايلام در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران گفت: در سال 83 در راستاي اجراي طرح جامع شير 25 ميليارد ريال تسهيلات براي احداث و تكميل گاوداريهاي شيري به متقاضيان اعطا شد و اين تسهيلات در حال جذب است و در همين راستا عمليات زيربنايي برخي واحدها نيز آغاز شده است.
وي افزود: تسهيلات در نظر گرفته شده براي اين امر در قالب 27 طرح احداث گاوداري شيري به ظرفيت 745 راس گاو شيري بوده است.
پيراني تصريح كرد: يكي از اولويتهاي اصلي ما در سال گذشته و همچنين در سال 84 توسعه و احداث واحدهاي جديد گاوداري شيري است.
وي با بيان اينكه سال گذشته 85 ميليارد ريال تسهيلات نيز براي طرحهاي مختلف دامداري استان ايلام در نظر گرفته شد، گفت: اين طرحها شامل نقدينگي پرواربندان و مرغداران، بهسازي اماكن دامي و احداث واحدهاي گاوداري شيري و پرواربندي است كه شامل 740 طرح مي شود.

نظرات ارسال نظر